Σετ φλεβικών κιρσών ELVeS Radial®

Η ELVeS Radial® είναι η πρώτη οπτική ίνα που χρησιμοποιείται στη θεραπεία των κιρσών της  μεγάλης και μικρής σαφηνούς φλέβας εκπέμποντας ακτινικά (360ο) την ενέργεια laser.

Η ELVeS Radial® σε συνδυασμό με το ανώδυνο laser ELVeS Painless® άλλαξαν ριζικά την ενδοφλέβια θεραπεία των κιρσών, βελτιστοποιώντας την εμπειρία των ασθενών και προσφέροντας στον ιατρό μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία κατά την παρέμβαση.

Κάθε σετ ενδοφλεβικής θεραπείας κιρσών ELVeS Radial περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα (οπτική ίνα, βελόνα παρακέντησης, οδηγό σύρμα, θηκάρι εισαγωγής και διαστολέα) για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης θεραπείας.

 

Σετ φλεβικών κιρσών ELVeS Radial 2RingTM

Η εξελιγμένη οπτική ίνα ELVeS Radial 2RingTM αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας , καθώς φέρει διπλό δακτύλιο κυκλικής εκπομπής της ενέργειας laser, προσφέροντας:

 • Αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα (98%)
 • Διάρκεια θεραπείας laser μικρότερη των 2 λεπτών
 • Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης οιδηματώδους αναισθησίας (< 80ml)
 • Απουσία ενδοεγχειρητικού και μετεγχειρητικού πόνου
 • Υψηλότατη ηχογένεια, εύκολη υπερηχογραφική απεικόνιση
 • Ομοιόμορφη κατανομή της πυκνότητας laser σε δύο δακτυλίους
 • Καμία παρενέργεια κλινική ή αισθητική
 • Ατραυματικό ακροδέκτη υψηλής αντοχής
 • Απλούστερη και ευκολότερη θεραπεία
 • Μέγιστη κλινική ασφάλεια
 • Κατοχυρωμένη τεχνολογία

Κάθε σετ ενδοφλεβικής θεραπείας κιρσών ELVeS Radial περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα (οπτική ίνα, βελόνα παρακέντησης, οδηγό σύρμα, θηκάρι εισαγωγής και διαστολέα) για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης θεραπείας.

 

Σετ φλεβικών κιρσών ELVeS Radial SlimTM

Η Radial Slim® αποτελεί μια ακόμη καινοτομία στη θεραπεία της φλεβικής νόσου καθώς επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και θεραπεία ακόμη πολύ μικρών φλεβών (<0.6mm). H Radial Slim® εισέρχεται στη φλέβα από φλεβοκαθετήρα 16G και αποτελεί ιδανική επιλογή για τη θεραπεία μικρών σαφηνών, διατιτραινουσών φλεβών και κλάδων.