Σετ αιμορροϊδοπλαστικής LHP®

Τα σετ αναλωσίμων για την πραγματοποίηση της αιμορροϊδοπλαστικής LHP περιλαμβάνουν οδηγό καθετήρα και ειδική ίνα κωνοειδούς εκπομπής laser η οποία διέρχεται μέσω μιας μικρής οπής και εφαρμόζει με ομοιόμορφο και απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο την ενέργεια laser στον υποβλεννογόνιο ιστό προκαλώντας άμεση συρρίκνωση του αιμορροϊδικού όζου.