Σετ θεραπείας κήλης Evolve PLDD®

Για τον απόλυτο έλεγχο της παρέμβασης παρέχονται ειδικά σετ εργαλείων με πολύ λεπτές ίνες (200μm, 400μm, 600μm) τα οποία εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση μέσα από πολύ λεπτές βελόνες (21G, 18G) και κάνουν εφικτή την παρέμβαση με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, ακρίβεια και ασφάλεια.