Ανώδυνη Θεραπεία Κιρσών ELVeS PainLess®

Ήδη από το 1999 το ενδοφλεβικό laser έχει καταστεί συνώνυμο με τη θεραπεία των φλεβικών κιρσών παγκοσμίως. Το 2007 η biolitec® άλλαξε ριζικά τα δεδομένα στη θεραπεία των κιρσών με τη δημιουργία του ανώδυνου laser ELVeS® στο μήκος κύματος των 1470nm και της πρώτης εξειδικευμένης οπτικής ίνας με κυκλική διάχυση της ενέργειας του laser (ELVeS Radial® 360o), διασφαλίζοντας:

Σφράγισμα της πάσχουσας φλέβας με την εφαρμογή πολύ λιγότερης ενέργειας καθώς η ενέργεια απότο ανώδυνο laser ELVeS®απορροφάται 40 φορές περισσότερο στο νερό (που αποτελεί το 90% των ιστών)

Εντελώς ανώδυνη και ασφαλή θεραπεία, με τη χρήση των πλέον εξειδικευμένων οπτικών ινών ELVeS Radial®,2Ring® και Slim® που διασφαλίζουν ομοιογενή και εστιασμένηακτινική διάχυση (360O) της ενέργειας laser σε κάθε σημείοτου φλεβικού τοιχώματος και εξαλείφουν κάθε κίνδυνο διάτρησης, αποχρωματισμού, καψίματος, εκχύμωσης ή πόνου.

Ολοκληρωμένη θεραπεία που υπερβαίνει τους περιορισμούς που έθεταν τα laser πρώτης γενιάς και οιάλλες διαθέσιμες τεχνολογίες (π.χ. RF) για θεραπεία επιφανειακών φλεβών, φλεβών μεγάλης διαμέτρου, μικρήςσαφηνούς, κλάδων, διατιτραινουσών2, καθώς και ασθενών με βηματοδότη, σε αντιπηκτική αγωγή, με κυκλοφοριακό πρόβλημα, παχύσαρκους, κ.λπ.

Αποδεδειγμένη κορυφαία κλινική αποτελεσματικότητα (95% - 99%)

Ήδη περισσότεροι από 9 εκατομμύρια ασθενείς έχουν υποβληθεί στη θεραπεία ενώ περισσότεροι από 4000 χειρουργοί παγκοσμίως επιλέγουν την κατοχυρωμένη τεχνολογία ELVeS Radial® επωφελούμενοι από τις διευρυμένες δυνατότητές της για σύγχρονη και ανώδυνη θεραπεία της φλεβικής νόσου.

 

Αποτελέσματα της θεραπείας των κιρσών με laser

Η θεραπεία των κιρσών με τη χρήση ενδοφλεβικού laser εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το 1999. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σε επίσημες μελέτες, από την παγκόσμια εμπειρία, δεκάδες χιλιάδες ενδοφλεβικές θεραπείες κιρσών με laser με πολύ καλύτερα αποτελέσματα έναντι κάθε άλλου είδους θεραπείας.1 Τα εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα κατέστησαν το ενδοφλεβικό laser ως την κύρια μέθοδο θεραπείας των κιρσών, ιδιαίτερα στην Ε.Ε. και στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ το 2002 το 93% των θεραπειών για κιρσούς πραγματοποιούνταν με χειρουργικό τρόπο, το 6% με ραδιοσυχνότητες και μόλις το 1% με laser. Το 2008 μόλις το 5% των θεραπειών για κιρσούς πραγματοποιούνταν με χειρουργικό τρόπο, το 26% με ραδιοσυχνότητες, ενώ κύρια επιλογή θεραπείας έγινε το laser με 68%!

Η θεραπεία των φλεβικών κιρσών με τη χρήση ενδοφλεβικού laser εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σήμερα, ο καινοτομικός συνδυασμός του ανώδυνου laser ELVeS® και των εξειδικευμένων οπτικών ινών Radial® καθιστά την ενδοφλεβική θεραπεία των κιρσών απλούστερη, ασφαλέστερη και εντελώς ανώδυνη για τον ασθενή.3 Ταυτόχρονα επιτρέπει τη θεραπεία ακόμα και των πιο δύσκολων περιστατικών (φλέβες πολύ επιφανειακές, μεγαλύτερης διαμέτρου, ασθενείς σε αντιπηκτική αγωγή, με κυκλοφορικό πρόβλημα, παχύσαρκους κ.ά.) με ποσοστά επιτυχίας 95-99%!

1. Endovenous therapies of lower extremity varicosities: A meta-analysis: 1.Department of Dermatology, Erasmus University Rotterdam -The Netherlands, 2.Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus University Rotterdam - The Netherlands, 3.Department of Psychology,Erasmus University Rotterdam - The Netherlands,

2. Millennium Research Group, Market Growth:number of US procedures of varicose Veins / Cited by J. Mauriello, IUA World Congress April 21 – 25,2010 Buenos Aires Argentina, 3. “New Generation 1470nm Laser Optical Fibers” J. E. Soracco1, J. O.L σ pez D’Ambola2, 1. Phlebology Center, Buenos

 

Πλεονεκτήματα της θεραπείας με το ανώδυνο laser ELVeS PainLess®

Ο καινοτομικός συνδυασμός του ανώδυνου laser ELVeS® με τις εξειδικευμένες οπτικές ίνες ELVeS Radial®,2Ring® και Slim® προσφέρουν την πλέον σύγχρονη και κλινικά αποδεδειγμένη μέθοδο θεραπείας των φλεβικών κιρσών, διασφαλίζοντας:

Αναίμακτη θεραπεία που δεν απαιτεί τομές και δεν αφήνει ουλές, ελαχιστοποιώντας τα ενδεχόμενα μολύνσεων και μετεγχειρητικού πόνου

Εντελώς ανώδυνη και άνετη θεραπεία λόγω της ομοιογενούς και απόλυτα εστιασμένης εφαρμογής του laser στα τοιχώματα της φλέβας μέσα από δακτυλίους

(Radial®) που αποτρέπουν κάθε κλινική ή αισθητική παρενέργεια (καψίματα, ουλές, εκχυμώσεις, κ.λπ.)

Απλούστερη πρόσβαση στη φλέβα και ασφαλέστερη θεραπεία υπό υπερηχογραφική απεικόνιση που αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο αποτρέποντας διάτρησης ή εσφαλμένηςθεραπείας.

Πολύ σύντομη θεραπεία (20-45 λεπτά) με χρήση ελάχιστης περιφλεβικής αναισθησίας (<80ml).

Άμεσα αποτελέσματα και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς που σε 1-2 ημέρες μπορεί να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες, με εξαίρεση την εξαντλητική άσκηση.

Ολοκληρωμένη θεραπευτική λύση για μεγάλη, μικρή σαφηνή, διατιτραίνουσες και επιφανειακές φλέβες, φλεβικούς κλάδους και φλεβικά έλκη ακόμα και σε ασθενείς με βηματοδότη, υπό αντιπηκτική αγωγή, κυκλοφορικό πρόβλημα, παχυσαρκία, κ.α.

Κορυφαία κλινική αποτελεσματικότητα (95 -99%) απόλυτα ικανοποιημένοι ασθενείς