Θεραπεία Eυρυαγγειών ELVeS

Η χρήση του laser ELVeS®980nm με τη χρήση του ειδικών software (derma mode), δερματικών κεφαλών (0,6, 1.0, 1,5mm) και τριχοειδών οπτικών ινών (220μm) διευρύνουν θεαματικά τις δυνατότητες εξάλειψης των ευρυαγγειών. Οι θεραπείες πραγματοποιούνται:

Επιδερμικά χωρίς αναισθητικό για πολύ λεπτές ευρυαγγείες (συνήθως κόκκινες με διάμετρο μέχρι 1.5 mm). Μια ειδική κεφαλή εστιάζει στην ευρυαγγεία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία του laser απορροφάται πολύ καλά από την αιμογλοβίνη που περιέχεται στο αγγείο χωρίς να επηρεάζει το δέρμα. Συνήθως απαιτούνται 3-4 συνεδρίες.

Το επιδερμικό laser μπορεί να συνδυαστεί με ενδοφλεβικό laser ή σκληροθεραπεία (για αποκλεισμό των τροφοφόρων φλεβών) ή με σκληροθεραπεία (double injury) προσφέροντας θαυμάσια κλινικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Ενδοφλεβικά με τοπική αναισθησία (spray) και με την χρήση μιας ειδικής, τριχοειδούς οπτικής ίνας (200μm) εφαρμόζουμε πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας που σφραγίζουν το αγγείο και εξαφανίζουν την ευρυαγγεία αμέσως χωρίς κίνδυνο αποχρωματισμού ή την ανάγκη επίδεσης. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε φλέβες μεγαλύτερου μεγέθους (>1.5mm) αλλά με εφαρμογή πίεσης (περίδεση) για τις επόμενες 7 ημέρες. Αποτελεί επίσης την ιδανική επιλογή θεραπείας για ασθενείς σε αντιπηκτική αγωγή ή με κυκλοφορικό πρόβλημα.