Απολίνωση αιμορροΐδων HeLP

Η μέθοδος HeLP (Hemorrhoid Laser Procedure) είναι απλούστερη, ταχύτερη και πιο ανώδυνη από κάθε άλλη διαθέσιμη χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων. Η θεραπεία πραγματοποιείται με τη χρήση laser υπό την καθοδήγηση υπέρηχου doppler.

Μετά τον εντοπισμό των αιμορροϊδικών αρτηριών πίσω από τους αιμορροϊδικούς όζους εφαρμόζεται ειδικό πρωτόκολλο ενέργειας laser που διακόπτει άμεσα τη ροή του αίματος (απολινώνει) στη πάσχουσα αιμορροϊδική αρτηρία, προξενεί συστολή (σύσφιξη) του βλεννογόνου των γύρω ιστών τροποποιώντας την αρτηριοφλεβική επικοινωνία επιφέροντας την συρρίκνωση και απόσυρση των αιμορροϊδικών όζων. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη καθώς στο πεδίο εφαρμογής δεν προξενείται αίσθηση πόνου.

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με τη μέθοδο HeLP™ ενδείκνυται κυρίως για αιμορροΐδες 2-3ου βαθμού προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή:

  • Καθιστά εφικτή την ημερήσια θεραπεία των αιμορροΐδων
  • Επιτρέπει την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της πάθησης, με ακρίβεια και ασφάλεια
  • Ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο επιπλοκών καθώς και τη μετεπεμβατική δυσφορία
  • Έχει πιο σύντομη αποθεραπεία από κάθε άλλη χρησιμοποιούμενη τεχνική
  • Συνήθως δεν απαιτεί τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας
  • Συνοδεύεται από εξαιρετικά αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  • Είναι κλινικά αποδεδειγμένη και συνοδεύεται από υψηλή αποδοχή και ικανοποίηση των ασθενών