Λεμφοίδημα

Λεμφοίδημα ονομάζεται η μη φυσιολογική συσσώρευση λεμφικού υγρού που μπορεί να προκαλέσει οίδημα, συνήθως στα άκρα. Το λεμφοίδημα μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος, για εγγενείς λόγους (πρωτογενές λεμφοίδημα), είτε επειδή τα λεμφικά αγγεία και αδένες έχουν υποστεί βλάβη, έχουν αφαιρεθεί ή αποφραχθεί (δευτερογενές λεμφοίδημα). Το λεμφικό υγρό, πλούσιο σε πρωτεΐνες, συσσωρεύεται στο κενό μεταξύ των κυττάρων, προκαλώντας το οίδημα του άκρου. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το οίδημα που οφείλεται σε φλεβική ανεπάρκεια καθώς οι αιτίες, ο μηχανισμός και οι εκβάσεις είναι εντελώς διαφορετικές.

Τι προκαλεί το Λεμφοίδημα

Το δευτερογενές λεμφοίδημα είναι το πιο σύνηθες. Συνήθως οφείλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοθεραπεία, εξάπλωση όγκου, λοίμωξη ή τραύμα. Ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν την αφαίρεση των λεμφαδένων  (όπως η μαστεκτομή - αφαίρεση του στήθους λόγω καρκίνου του μαστού, γυναικολογικές επεμβάσεις, επεμβάσεις προστάτη ή εντέρου) εκθέτουν τον ασθενή σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης λεμφοιδήματος.