Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο

Το Μεταθρομβωτικό / Μεταφλεβιτικό Σύνδρομο ορίζεται ως ένα σύνδρομο χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (ΧΦΑ) κατά την οποία οι φλέβες αδυνατούν να αντλήσουν αρκετό φλεβικό αίμα (φτωχό σε οξυγόνο) πίσω στην καρδιά. Το Μεταθρομβωτικό / Μεταφλεβιτικό Σύνδρομο οφείλεται σε βλάβες στα φλεβικά τοιχώματα και τις βαλβίδες που προκαλούνται από Εν τω Βάθει Φλεβικής Θρόμβωσης (ΕΒΦΘ) ή θρόμβωση. Η ανεπάρκεια των βαλβίδων ή και η παρατεταμένη φλεβική απόφραξη λόγω του θρόμβου, προκαλούν αύξηση της πίεσης στις φλέβες και τα αγγεία, προξενώντας πόνο, οίδημα και ερυθρότητα του κάτω άκρου.

Το Μεταθρομβωτικό / Μεταφλεβιτικό Σύνδρομο είναι η πιο συνήθης επιπλοκή της ΕΒΦΘ καθώς το 60% των ασθενών που προσβλήθηκαν από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση παρουσιάζουν Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο. Ο επιπολασμός του φλεβικού έλκους (επιφανειακή πληγή που αναπτύσσεται στο κάτω μέρος της κνήμης λόγω της αύξησης της πίεσης που προκαλείται από την βλάβη στις φλέβες αδυνατούν να επιστρέψουν το αίμα στην καρδιά) είναι τουλάχιστον 300 ανά 100.000 ή 25% των ασθενών εμφανίζουν φλεβικό έλκος μετά από ΕΒΦΘ.

Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μεταθρομβωτικού / Μεταφλεβιτικού Συνδρόμου

 • Ηλικία >65
 • Εγγύς εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ πάνω από το γόνατο)
 • Υποτροπιάζουσα ομόπλευρη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (δεύτερη ΕΒΦΘ στο ίδιο πόδι με την πρώτη ΕΒΦΘ)
 • Παρατεταμένα συμπτώματα ΕΒΦΘ ένα μήνα μετά από την διάγνωση ΕΒΦΘ
 • Παχυσαρκία
 • Κακή ποιότητα αντιπηκτικού ελέγχου κατά την διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της θεραπείας

Συμπτώματα Μεταθρομβωτικού / Μεταφλεβιτικού Συνδρόμου

 • Χρόνιο οίδημα
 • Χρόνιος πόνος (άλγος ή κράμπες)
 • Χρόνιο αίσθημα βάρους
 • Κνησμός ή «μυρμήγκιασμα»
 • Δερματικά έλκη
 • Κιρσοί
 • Καστανόχρωμες ή ερυθρές κηλίδες στο δέρμα
 • Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της ημέρας ή κατόπιν μεγάλων διαστημάτων ορθοστασίας αλλά η βαρύτητα τους μειώνονται με την ανάταση των ποδιών.

Η Κλίμακα Villalta

Ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει την κλίμακα Villalta για την διάγνωση του Μεταθρομβωτικού Συνδρόμου/ Μεταφλεβιτικού Συνδρόμου.

 • Περιλαμβάνει αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες
 • Η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει 3-6 μήνες κατόπιν διάγνωσης ΕΒΦΘ καθώς τα σημεία και τα συμπτώματα είναι παρόμοια με της ΕΒΦΘ.

Μερικές φορές είναι δυνατή η διάγνωση του Μεταθρομβωτικού Συνδρόμου/ Μεταφλεβιτικού Συνδρόμου χωρίς πρότερη διάγνωση ΕΒΦΘ καθώς ορισμένες φορές οι ΕΒΦΘ είναι ασυμπτωματικές και ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα.