Ημερίδα «Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Κιρσών»

H Endotech συμμετέχει ως χορηγός και εκθέτης στην ημερίδα «Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Κιρσών» που πραγματοποιείται στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσαλονίκης στις 14/11/2009 υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας