12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής

H Endotech συμμετέχει ως χορηγός και εκθέτης στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής που πραγματοποιείται από 21-24/1/2010 στο Ζάππειο Μέγαρο υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής και της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας