4ο MedTech Conference Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, Divani Caravel, Αθήνα

Η Endotech συμετείχε ως χορηγός στο 4ο MedTech Conference που διοργανώθηκε από την Ethos Εvents για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

http://www.phb.com.gr