19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ) 10-12 Σεπτεμβρίου 2020, Αίγλη Ζαππείου.

Η Endotech συμμετείχε ως χορηγός στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ) πραγματοποιήθηκε από 10-12 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αίγλη Ζαππείου (Αθήνα).

Στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID –19, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υβριδικά (συνδυασμός φυσικής και διαδικτυακής συμμετοχής ομιλητών / συνέδρων). 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας (bluetree.events)