Συμμετέχουμε ως χορηγοί στο «6th European Venous Forum Meeting»

Συμμετέχουμε ως χορηγοί στο «6th European Venous Forum Meeting» που πραγματοποιείται από 24–26 Ιουνίου 2005 στο Ξενοδοχείο Candia Maris, στο Ηράκλειο της Κρήτης υπό τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, της International Union of Angiology και της Union Internationale de Phlebologie.