ΧΧΙΙΙ World Congress of the International Union of Angiology

Συμμετέχουμε σαν χορηγοί και εκθέτες στο “ΧΧΙΙΙ World Congress of the International Union of Angiology” που πραγματοποιείται από 21 – 25 Ιουνίου 2008 στο Ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα, υπό την προστασία του Π.τ.Δ. κ. Κ. Παπούλια και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

http://www.angiology.org/information.php