Παράγοντες δημιουργίας Κιρσών

Μεταξύ των παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία φλεβικής ανεπάρκειας συμπεριλαμβάνονται:

  • η ηλικία: μετά την ηλικία των 40 ετών η συχνότητα εμφάνισης των κιρσών αυξάνει σημαντικά καθώς τα τοιχώματα των φλεβών προοδευτικά χάνουν την ελαστικότητα τους, χαλαρώνουν και επιμηκύνονται ενώ οι βαλβίδες τους εξασθενούν, επιτρέποντας στο αίμα να λιμνάζει στη φλέβα
  • το φύλλο: οι γυναίκες τείνουν να αναπτύσσουν κιρσούς 2-3 φορές συχνότερα από τους άνδρες
  • η κληρονομικότητα: η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με κιρσούς έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με το ίδιο πρόβλημα. Σε γενετικούς λόγους αποδίδεται και η έλλειψη βαλβίδων που οδηγεί σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια άτομα νεαρής ηλικίας
  • οι ορμονικές αλλαγές: η εγκυμοσύνη καθώς και η χρόνια λήψη αντισυλληπτικών αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης κιρσών
  • η παχυσαρκία: αυξάνει σημαντικά την πίεση που ασκείται στις φλέβες των κάτω άκρων επιδεινώνοντας την κατάσταση
  • ο τρόπος ζωής και εργασίας : η έλλειψη άσκησης, η διατροφή, επαγγελματική δραστηριότητα με παρατεταμένη ορθοστασία ή ακινητοποίηση, κ.λπ.
  • ιστορικό εν των βάθει φλεβικής θρόμβωσης (μεταθρομβωτικό φλεβικό σύνδρομο)