Δικάναλος φωτοπληθυσμογράφος AngE Phlebo DPPG/LRR

Το AngE Phlebo αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στις συσκευές LRR/PPG. Είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της ανεπάρκειας των φλεβικών βαλβίδων και της αιμοδυναμικής τους αποτελεσματικότητας.

Μια ταχεία πρώτη μέτρηση προσφέρει γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης των φλεβών στο πόδι του ασθενούς, ενώ μια δεύτερη μέτρηση με tourniquet βοηθά στο να προσδιοριστεί το εάν η ανεπάρκεια των φλεβικών βαλβίδων εντοπίζεται στο επιφανειακό ή το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, επιτρέποντας πρόβλεψη για την έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης.

Το AngE Phlebo παρέχεται με δύο αισθητήρες υπερύθρων, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει 2 πομπούς και 1 δέκτη. Οι αισθητήρες διαθέτουν σαφή σήμανση και προσαρτώνται στο σημείο της μέτρησης μέσω αυτοκόλλητων δακτυλίων. Χρησιμοποιώντας δύο πομπούς το AngE Phlebo είναι σε θέση να παράσχει πολύ καλύτερο φωτισμό της περιοχής της επιδερμίδας, αυξάνοντας την ποιότητα της μέτρησης.

Το AngE Phlebo υπολογίζει τον όγκο της αντλίας (Vo) και τον χρόνο πλήρωσης των φλεβών (To) αυτόματα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια απλή οθόνη για γρήγορη επισκόπηση. Το AngE Phlebo διαθέτει ειδικό πρόγραμμα εξέτασης για φλεβολόγους με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης με μέγιστης διάρκειας 200 δευτερολέπτων και επιτρέπει στον εξεταστή να εφαρμόσει τις προσωπικές του διαγνωστικές μεθόδους. Το AngE Phlebo καταγράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων και παρέχει δυνατότητα σύγκρισης για την αξιολόγησή τους.