Οκτακάναλος παλμογράφος AngE Pro 8

Το AngE Pro 8 είναι ένας παλμογράφος 8 ταυτόχρονων καναλιών με πρόσθετη λειτουργία σκανδαλισμού μέσω ΗΚΓ. Αποτελεί προέκταση της βασικής μας συσκευής AngE Angio Experienc 4 καναλιών.

Το AngE Pro 8 εξασφαλίζει ταυτόχρονη και τμηματική μέτρηση. Αυτό προσφέρει κυρίως μια καλύτερη σύγκριση των αγγείων των άκρων και ένα καλύτερο υπολογισμό του δείκτη doppler. Τα σφυγμικά κύματα καταγράφονται με διαφορετικές πιέσεις της περιχειρίδας. Η μέση αρτηριακή πίεση καθορίζεται από το μέγιστο εύρος κύματος. Η σύγκριση των μέσων αρτηριακών πιέσεων παρέχει παρόμοια αποτελέσματα με το Σφυροβραχιόνιο Δείκτη (Ankle Brachial Pressure Index).

Επιπλέον, το AngE διαθέτει ενσωματωμένο σκανδαλισμό μέσω ΗΚΓ που λειτουργεί ταυτόχρονα με τις μετρήσεις των περιχειρίδων, επιτρέποντας τη μέτρηση και τον υπολογισμό της διάρκειας και της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος.