Σετ θεραπείας φλεβικών κιρσών ELVeS Radial 2RingTM

Η εξελιγμένη οπτική ίνα ELVeS Radial 2RingTM αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας , καθώς φέρει διπλό δακτύλιο κυκλικής εκπομπής της ενέργειας laser, προσφέροντας:

 • Αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα (98%)
 • Διάρκεια θεραπείας laser μικρότερη των 2 λεπτών
 • Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης οιδηματώδους αναισθησίας (< 80ml)
 • Απουσία ενδοεγχειρητικού και μετεγχειρητικού πόνου
 • Υψηλότατη ηχογένεια, εύκολη υπερηχογραφική απεικόνιση
 • Ομοιόμορφη κατανομή της πυκνότητας laser σε δύο δακτυλίους
 • Καμία παρενέργεια κλινική ή αισθητική
 • Ατραυματικό ακροδέκτη υψηλής αντοχής
 • Απλούστερη και ευκολότερη θεραπεία
 • Μέγιστη κλινική ασφάλεια
 • Κατοχυρωμένη τεχνολογία

Κάθε σετ ενδοφλεβικής θεραπείας κιρσών ELVeS Radial περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα (οπτική ίνα, βελόνα παρακέντησης, οδηγό σύρμα, θηκάρι εισαγωγής και διαστολέα) για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης θεραπείας.